Schpil she mir a lidele

Konzertmittschnitt vom 19.5.2019

Download
Semer Atik
M. Kashtan / A. Neeman / S.: G. Riedl
01-Nigun Atik.mp3
MP3 Audio Datei 2.1 MB

Anhören:Download
Hob'm mir Nigndl
M. u. T.: trad. / S.: H. Herlyn
02-Hob'm mir a nignl.mp3
MP3 Audio Datei 3.1 MB

Anhören:Download
Schpil she mir a lidele
M.: trad. / T.: I. Kodliar / S.: T. Jäger
03-Spielsche mir a lidele.mp3
MP3 Audio Datei 6.0 MB

Anhören:Download
Instrumental
04-Finkelsteyn1.mp3
MP3 Audio Datei 17.3 MB

Anhören:Download
Tumbalalaika
M. u. T.: trad / S.: G. Riedl
05-Tumbalalaika.mp3
MP3 Audio Datei 2.6 MB

Anhören:Download
Margaritkelech
M.: trad / T.: T. Shneour / S.: G. Riedl
06-Margaritkelech.mp3
MP3 Audio Datei 3.8 MB

Anhören:Download
Dayne Oygen
M. u. T.: trad / S.: F. Lilienfeld
07-Deine Oygen.mp3
MP3 Audio Datei 3.4 MB

Anhören:Download
Hey, Klesmorim
M. u. T.: M. Gebirtig / S.: G. Riedl
08-Hej Klesmorim.mp3
MP3 Audio Datei 2.8 MB

Anhören:Download
Instrumental
09-Finkelstein2.mp3
MP3 Audio Datei 19.8 MB

Anhören:Download
Nigrun Rikut
Finkelstein-Trio und Chor
M.: trad. / S.: F. Lilienfeld
10-Nigun rikut.mp3
MP3 Audio Datei 3.5 MB

Anhören:Download
As de Rebbe lacht
Finkelstein-Trio und Chor
M. u. T.: trad. / S.: F. Lilienfeld
11-As de rebbe lacht.mp3
MP3 Audio Datei 3.0 MB

Anhören:Download
Di Sun in vargangen
Finkelstein-Trio und Chor
M. u. T.: M. Gebirtig / S.: G. Riedl
12-Di sun is vergangen.mp3
MP3 Audio Datei 3.8 MB

Anhören:Download
Un mir sajnen alle Brider
M. u. T.: trad. / S.: H. Herlyn u. G. Riedl
13-Und wir sind alle brider.mp3
MP3 Audio Datei 4.9 MB

Anhören:Download
Shalom
14-Shalom.mp3
MP3 Audio Datei 3.3 MB

Anhören: